מחוז מרכז - חינוך מיוחד במרכז

מחוז מרכז - חינוך מיוחד במרכז

גלריה

פיתוח מקצועי

ימי עיון ארציים

פיתוח מקצועי - תקשוב תשעח

"בעידן של שינויים דרמטיים, הלומדים הם היורשים של העתיד, אלה שהפסיקו ללמוד מגלים, שהם חיים בעולם שאינו קיים עוד" (אריק הופר).

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA